Aniele bozy strozu moj po angielsku

Aniele boży stróżu mój. Jacek konieczny słowa. Joanna konieczna klarnet. Chwała ojcu i synowi. Aniele boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Angele dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna. Hodie, hac nocte illumina, custodi, rege, et guberna.
Aniele boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Dziękujemy ci, panie boże, za wszystkie dobrodziejstwa twoje. Aniele boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Aniele boży stróżu mój. Aniele boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze do pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Modlitwy w języku niemieckim to bardzo specyficzny rodzaj tekstu, nietypowe struktury i słownictwo są z pewnością warte poznania.